Seniors Online logo

Victorian Seniors Card program information video - Dari

اینSeniors Card ‎ است و مزایا و تخفیف های زیادی دارد.‎

هدف  Seniors Card تشویق نمودن افراد سالمند به فعال ماندن و‎ ‎مشارکت در جامعه، و باصرفه ساختن بیرون روی و گردش برای سالمندان است.

برای واجد شرایط بودن برایSeniors Card ‎ در ویکتوریا سن شما باید 60 سال یا بیشتر باشد، اما می توانید تا چهار هفته قبل از 60 سالگی تان برای این کارت درخواست بدهید.‎

شما باید مقیم دائم استرالیا و ساکن ویکتوریا باشید

دو  نوع کارت مختلف وجود دارد‎

اگر کمتر از 35 ساعت در هفته کار می کنید، می توانید برای Seniors Card ‎ درخواست بدهید.‎

اگر 35 ساعت در هفته یا بیشتر کار می کنید، می توانید برای‎ Seniors Business Discount Card درخواست بدهید.

به وب سایت Seniors Online مراجعه کنید‎

جهت درخواست دادن آنلاین، باید Medicare Card خود را همراه داشته باشید.‎

این کار پنج دقیقه طول می کشد و Seniors Card مجانی است.

فورم های درخواست در کتابخانه محلی شما نیز موجود است و ایشان می توانند در مورد فورمه آنلاین به شما کمک کنند.

دارندگان Seniors Card ‎ و  Seniors Business Discount Card می توانند از تخفیفات اجناس و خدمات از هزاران  Seniors Card businesses استفاده کنند.

برای دارندگان Seniors Card - وقتی به این برنامه می پیوندید، یک کارت myki مجانی با تخفیف در ترانسپورت عمومی داده می شود

مزایا عبارتند از:‎

 تخفیف ها در هزاران کسب و کار از جمله رستوران ها.‎

 تخفیف ها در بسیاری از نقاط دیدنی مانند باغ وحش ملبورن.‎

 تخفیف ورود به موزیم .‎

 تخفیف ها در تکت سینما.

 لوحه « Seniors Cards Welcome Here ‎» را جستجو کنید یا  هنگام گشت و گزار و خرید در بیرون راجع به تخفیف Seniors Card سوال کنید.  .‎

از طریق آنلاین درخواست دهید تا بتوانید از همین امروز مزایای Seniors Card را دریافت کنید.

Reviewed 14 December 2022