Seniors Online logo

Victorian Seniors Card program information video – Vietnamese

Đây là một Seniors Card, có nhiều lợi ích và chiết khấu.

Mục đích của Seniors Card là khuyến khích người cao tuổi tiếp tục hoạt động và tham gia vào cộng đồng, giúp người cao tuổi có cơ hội ra ngoài và đi lại với chi phí hợp lý hơn.

Để đủ điều kiện nhận Seniors Card ở Victoria, quý vị phải từ 60 tuổi trở lên, tuy nhiên, quý vị có thể đăng ký thẻ tối đa bốn tuần trước khi quý vị 60 tuổi.

Quý vị phải là thường trú nhân Úc cư trú tại Victoria

Có hai thẻ khác nhau

Nếu quý vị làm việc dưới 35 giờ mỗi tuần, quý vị có thể đăng ký Seniors Card.

Nếu quý vị làm việc từ 35 giờ trở lên mỗi tuần hoặc hơn, quý có thể đăng ký thẻ Seniors Business Discount Card.

Truy cập trang mạng Seniors Online

Để đăng ký trực tuyến, quý vị sẽ cần có thẻ Medicare.

Mất năm phút để đăng ký và Seniors Card là miễn phí.

Các mẫu đơn đăng ký cũng có sẵn tại thư viện địa phương của quý vị và họ có thể hỗ trợ quý vị điền đơn trực tuyến.

Chủ sở hữu Seniors Card và Seniors Business Discount Card có thể tận dụng các chiết khấu đối với hàng hóa và dịch vụ từ hàng ngàn doanh nghiệp tham gia chương trình.

Đối với người có Seniors Card - thẻ đi lại Seniors myki miễn phí quý vị bạn tham gia chương trình với ưu đãi giảm giá trên các phương tiện giao thông công cộng

Các lợi ích bao gồm:

Giảm giá từ hàng ngàn doanh nghiệp bao gồm cả nhà hàng.

Giảm giá tại nhiều điểm tham quan như Sở thú Melbourne.

Giảm giá vào bảo tàng.

Giảm giá vé xem phim.

Tìm logo (biểu tượng) 'Seniors Card Welcome Here' ('Ở đây Chấp nhận Thẻ dành cho Người cao niên') hoặc hỏi về chương trình giảm giá Seniors Card khi quý vị đi ra ngoài.

Hãy đăng ký trực tuyến để quý vị có thể bắt đầu nhận được các lợi ích của Seniors Card ngay hôm nay.

Reviewed 14 December 2022